Tiếng việt | English

Họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang

TQĐT - Sáng 13-4, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất các nội dung kế hoạch xây dựng hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang theo quy định. Kế hoạch bao gồm những công việc phân công cụ thể cho các ngành thành viên, xác định rõ thời gian hoàn thành, kết quả thực hiện và thẩm quyền giải quyết điều chỉnh địa giới hành chính. Một số nội dung được tập trung thảo luận gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, xây dựng các báo cáo đánh giá tác động và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau điều chỉnh, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập phường, công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Thực yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được phân công để kịp hoàn chỉnh hồ sơ, trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc xây dựng hồ sơ phải bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức thực hiện, đúng trình tự, thủ tục quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời chú trọng tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan để các nội dung công việc đảm bảo tiến độ.

 Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục