Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh

TQĐT - Ngày 18-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

Dự khai giảng có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý, Viện Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng và các đại biểu dự Lễ khai giảng.
                                  Ảnh: Việt Hòa 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 45 học viên, từ ngày 18-9 đến 23-10 các học viên được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề với nội dung bồi dưỡng về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng về một số lĩnh vực chủ yếu; kiến thức khoa học chính trị về lãnh đạo, quản lý; những vấn đề thực tiễn của tỉnh và tổ chức đi thực tế. Lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng 45 học viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử tham gia lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý đầu tiên do tỉnh tổ chức, nên học viên cần nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc tham gia học tập; tự nghiên cứu và mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vướng mắc trực tiếp liên quan đến triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu, học viên cần vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ công tác được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục