Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh

TQĐT - Ngày 11-6, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức lớp học; Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu
dự lễ khai giảng lớp học.

Lớp bồi dưỡng dự nguồn có 44 học viên là cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các huyện, thành phố. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu 16 chuyên đề với các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng về một số lĩnh vực chủ yếu, kiến thức khoa học chính trị về lãnh đạo, quản lý... nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng đến công tác cán bộ, coi đây là cái gốc của mọi công việc. Lớp học được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) kết thúc với nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thông qua lớp học nhằm tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, hoàn thiện những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thứ 2 do tỉnh tổ chức. Các học viên cần nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc tham gia học tập; tự nghiên cứu và mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vướng mắc trực tiếp liên quan đến triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu, học viên cần vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ công tác được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục