Tiếng việt | English

Na Hang biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, xuất sắc

TQĐT - Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang tổ chức sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; biểu dương điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016-2018.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Na Hang Vân Đình Thảo tặng giấy khen cho tập thể có thành tích
trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 của huyện.

3 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ cơ sở đã xác định nội dung phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan, đơn vị mình. Toàn huyện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng “gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giai đoạn 2016-2018, toàn huyện đã đăng ký xây dựng được 755 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 192 mô hình tập thể, 563 mô hình cá nhân. 

Giai đoạn 2019-2020, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc duy trì nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; gắn việc thực hiện “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã biểu dương 5 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016-2018 cấp tỉnh; UBND huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018 của huyện.   

 Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục