Những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Năm 2017 là năm đánh dấu những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Báo Tuyên Quang trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn:


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm khu vườn trồng cam
 của người dân thôn 4 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên).

P.V: Theo dõi và giám sát các hoạt động của HĐND tỉnh trong năm qua, cử tri trong tỉnh nhận định hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới. Xin đồng chí cho biết, năm 2017, việc điều hành của Thường trực HĐND tỉnh có những điểm nổi bật cụ thể gì?

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Tiếp nối những thành quả và kinh nghiệm của những năm trước, năm 2017, HĐND tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát. Để quyết định đúng và trúng các vấn đề thì chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh phải được nâng lên, vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ họp có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra, nêu ra những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng dự thảo, những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết để đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới cách thức điều hành, tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nội dung thảo luận đã bám sát thực tiễn, đối với những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm thì tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Nét mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp là chất vấn theo nhóm vấn đề, theo đó đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định vấn đề được chất vấn tại kỳ họp, với phương châm “hỏi thẳng, đáp trúng”, hoạt động chất vấn đã được thực hiện bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và được cử tri quan tâm theo dõi trực tiếp. 

Năm 2017 là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành kỳ họp và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, tài liệu của kỳ họp HĐND được gửi đến hộp thư của đại biểu trong máy tính cá nhân, trong kỳ họp đại biểu bấm nút biểu quyết trực tiếp trên máy, bấm nút để đăng ký phát biểu thảo luận, chất vấn và điểm danh. Việc sử dụng phần mềm điều hành kỳ họp HĐND và gửi nhận tài liệu cho đại biểu đã tạo kênh thông tin nhanh nhạy, cung cấp tài liệu đến đại biểu kịp thời, tiết kiệm chi phí in ấn, chuyển phát... đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới phương thức làm việc, từng bước đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn. Năm 2017, Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh cũng chính thức đi vào hoạt động, đây là nơi tập hợp, truyền tải thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh, là công cụ phục vụ các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, là kênh thông tin tuyên truyền chính về các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, là diễn đàn tương tác giữa đại biểu dân cử với cử tri, trang thông tin cũng góp phần quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh. 

Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã coi trọng nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Năm 2017, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát. Trong đó, tập trung giám sát tiến độ thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc thực hiện Luật Viên chức; các cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Luật An toàn thực phẩm, cải cách hành chính, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số... 

Ngoài việc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, lần đầu tiên thực hiện việc giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh theo luật định, năm 2017 đã tổ chức 3 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe các cơ quan chức năng giải trình về các vấn đề cần tháo gỡ ngay trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh. Sau giải trình Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kết luận giao trách nhiệm cụ thể để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, yếu kém; qua giám sát thực hiện kết luận giải trình, chất lượng điều hành thuộc các lĩnh vực nêu trên đã có những chuyển biến tích cực.


Cử tri phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) đến dự đông đủ và tham gia nhiều ý kiến
tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Việt Hòa

P.V: Tại các kỳ họp trong năm 2017, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết quan trọng. Vậy nội dung những nghị quyết đó có liên quan và ảnh hưởng như thế nào đến đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Trong năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 46 nghị quyết. Trong đó có những nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đều bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế của địa phương. Công tác xây dựng và thẩm tra các dự thảo nghị quyết tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nhóm nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2018; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 2018; phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, ban hành một số mức phí, lệ phí; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Việc ban hành nhóm nghị quyết này nhằm đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch các nhiệm vụ chi của từng ngành, từng địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường tính chủ động cho các cấp ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước.

Nhóm nghị quyết về cơ chế, chính sách gồm: Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn là những biện pháp cụ thể thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa - một trong ba lĩnh vực đột phá của tỉnh, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân; nghị quyết về chính sách ưu đãi đối với học sinh trường THPT Chuyên và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia là một trong những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương trong quá trình hội nhập.

Nhóm nghị quyết về điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; quy hoạch tài nguyên nước đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhóm nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động; quy định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã bảo đảm lộ trình tinh giản biên chế gắn với kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh... 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh sẽ thường xuyên giám sát chặt chẽ, phát hiện những hạn chế, bất cập để kịp thời chấn chỉnh nhằm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. 

P.V: Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào trong năm tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Hội đồng nhân dân tỉnh xác định cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua việc ban hành các nghị quyết, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; đồng thời, tổ chức giám sát tiến độ triển khai các nghị quyết đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ.

Tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu lực và vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung đổi mới các hoạt động tại kỳ họp, tích cực tổ chức các phiên giải trình, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động tiếp xúc cử tri. Tăng cường hoạt động giám sát, trong năm 2018, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó một số cuộc sẽ được thực hiện giám sát bằng hình ảnh. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trước hết cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu. Vì vậy, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đối với đại biểu HĐND tỉnh; chủ động định hướng để đại biểu, tổ đại biểu, các Ban của HĐND tỉnh hoạt động hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri các dân tộc trong tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Thực hiện: Thủy Châu)

Tin cùng chuyên mục