Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

TQĐT - Báo Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 (Ngày 10/10/2018).

Hôm nay, Tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên và nông dân trong toàn tỉnh.  

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các vị đại biểu, khách quý, Mẹ Việt Nam Anh hùng; xin chào mừng 265 đại biểu đại diện cho trên 116 nghìn hội viên nông dân trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Trân trọng gửi tới cán bộ, hội viên cùng toàn thể bà con nông dân trong tỉnh lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.   Ảnh: Thành Công

Nông dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước; là lực lượng đông đảo, cần cù, sáng tạo, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngày nay, nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức vững chắc, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Là một tỉnh miền núi, dân số nông thôn chiếm 86% tổng dân số, đất nông nghiệp chiếm 92% tổng diện tích đất tự nhiên, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm gần 23% tổng sản phẩm của tỉnh, do vậy cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy mạnh hoạt động của Hội Nông dân. Phát huy truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam và truyền thống quê hương cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả quan trọng. Tổ chức Hội nông dân các cấp trong tỉnh được củng cố vững mạnh, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, lần thứ XVI. Điểm nổi bật: Tích cực tuyên truyền, vận động, khơi dậy nguồn lực trong hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh như: Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; chương trình phát triển nông nghiệp hàng hoá, xây dựng nông thôn mới, chương trình bảo vệ, phát triển rừng gắn với công nghiệp chế biến, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh luôn đạt trên 64%, là một trong những tỉnh xếp tốp đầu của cả nước; chương trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng các công trình hạ tầng, 3 công trình vệ sinh ở nông thôn... Hưởng ứng chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hội nông dân các cấp tích cực tuyên truyền, đưa các chính sách nông, lâm nghiệp vào thực tiễn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành rõ nét một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như cây chè, cây mía, cây cam, cây lạc, cây nguyên liệu giấy, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản... Một số nông sản đã có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, thị trường tiêu thụ ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng các hoạt động tư vấn, dạy nghề, cung ứng dịch vụ nông lâm nghiệp, hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Quan tâm đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, bước đầu có sự liên kết giữa các chủ thể trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm.

Các phong trào thi đua như: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", "Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai rộng khắp, thiết thực và hiệu quả hơn.

Những đóng góp tích cực của Hội Nông dân các cấp của nhiều thế hệ cán bộ và hội viên, nông dân toàn tỉnh góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Số liệu theo đánh giá giữa nhiệm kỳ, hết năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Rõ nét nhất, công tác hội và phong trào nông dân đã đóng góp cho ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng trên 4%/năm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 15,8%, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo sự phấn khởi, không khí dân chủ trong nhân dân. Từ hoạt động thực tiễn và các phong trào, đã có nhiều nông dân sản xuất giỏi, điển hình tiên tiến, nhiều tổ chức và cá nhân trong các cấp hội được trao tặng danh hiệu, phần thưởng cao quý, tạo dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội, tô thắm thêm truyền thống của giai cấp nông dân và Hội nông dân các cấp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp hội và cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đã được nghiêm túc chỉ ra trong báo cáo trình Đại hội và các ý kiến phát biểu. Mong các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự cầu thị, thảo luận dân chủ để phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Đất nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng, tạo ra cả thời cơ và thách thức, đồng thời có những vấn đề khó khăn nảy sinh, tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân, trong đó có nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần này diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đi qua hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn và quyết tâm chính trị cao hơn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó Hội nông dân và hội viên, nông dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh.

Tôi đánh giá cao và cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bổ sung vào các văn kiện để tổ chức thực hiện, đồng thời tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, Hội Nông dân các cấp cần nắm vững và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với giai cấp nông dân, công tác hội và phong trào nông dân; đặc biệt, qua tổng kết, đánh giá thực tiễn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 8 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới của Hội nông dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân, gắn chặt với giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; khát vọng vươn lên làm giàu đóng góp cho sự phát triển của quê hương, của đất nước. 

Hai là, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên. Phát huy nội lực trong nông dân để xây dựng nông thôn mới toàn diện, vững chắc, nhất là các tiêu chí về sản xuất, thu nhập, giảm nghèo, vệ sinh môi trường nông thôn. Đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, hướng tới đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"…

Hội Nông dân phải tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; triển khai thực hiện chủ trương mỗi huyện, thành phố phát triển 1 - 2 sản phẩm, mỗi xã phát triển ít nhất 1 sản phẩm chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất sản phẩm sạch, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, giúp nông dân mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, áp dụng khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa hộ gia đình với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học và công nghệ.

Ba là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân theo hướng gần dân, sát cơ sở; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là ở cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời chú trọng phát triển hội viên, lấy lợi ích của hội viên nông dân làm động lực để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội.

Hoạt động của các cấp Hội phải thực sự thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để tập trung thực hiện quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh phô trương, hình thức, hành chính hóa. Chú trọng bồi dưỡng cho hội viên những kiến thức, kỹ năng tổ chức gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, chống lãng phí, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy lùi tệ nạn và những hành vi tiêu cực trong xã hội.

Bốn là, công tác hội nông dân phải gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân cần tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng giám sát thực hiện cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tăng cường nắm tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị chính đáng của nông dân. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giải quyết các nhiệm vụ trong nông nghiệp, nông thôn, như: đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, sắp xếp các thôn, bản, tổ dân phố...

Năm là, Rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy Hội nông dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nông dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Chú trọng quy hoạch, đào tạo cán bộ Hội nông dân có năng lực và triển vọng để giới thiệu vào nguồn cán bộ trong các cơ quan của hệ thống chính trị.

Sáu là, các cấp, các ngành cần nhận thức sâu sắc công tác hội và phong trào nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do vậy, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thường xuyên quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nông dân các cấp và đông đảo hội viên, nông dân đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới thực sự gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững sự đoàn kết, phát huy trí tuệ, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Các đồng chí vinh dự được Đại hội bầu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ góp phần vào thành công của Đại hội.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX phải khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; kịp thời phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; cám ơn các ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố đã dành những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ đối với công tác hội nông dân, cũng như sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống giai cấp nông dân Việt Nam, truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội nông dân các cấp có bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực và đạt hiệu quả cao; hội viên và bà con nông dân trong toàn tỉnh khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với tình cảm quý trọng và niềm tin sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp; chúc các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục