Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

TQĐT - Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2018.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu với hội nghị. Hội nghị đã thảo luận báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và trao giải thưởng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ​phát biểu tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.    Ảnh: Thành Công

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho cả nhiệm kỳ là: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân” và nội dung đột phá là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên đã lựa chọn, đăng ký, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung “làm theo” đảm bảo phù hợp với thực tế.

Công tác tuyên truyền được tăng cường với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đối mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 góp phần quan trọng thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, để 2 năm vừa qua, tỉnh ta đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra, đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng, các tác giả báo chí, văn học nghệ thuật được trao giải ngày hôm nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Vẫn còn cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định. Cải cách hành chính đã được chú trọng, nâng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, góp phần để chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 9 bậc so với năm 2015, tuy nhiên một số chỉ số thành phần còn thấp, chi phí thời gian, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức... Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có ngành, có địa phương còn phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành chậm được khắc phục; những vấn đề nổi cộm ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân chưa được chú ý giải quyết dứt điểm. Một số vấn đề xã hội chưa kịp thời đề ra giải pháp căn cơ, hữu hiệu để giải quyết như tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, kiềm chế tai nạn giao thông... Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thống nhất cao về nhận thức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa, bảo vệ và phát triển rừng, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch; chương trình giảm nghèo; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị phải đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung đột phá cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Ba là, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề thiết thực, sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trước mắt, phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hoạt động lễ hội. Hun đúc, nhân lên tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp, đồng đội, tích cực làm điều thiện, có ích cho cộng đồng, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, đấu tranh, phê hình thói thờ ơ, vô cảm. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ dân giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Bốn là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Chỉ thị 05 trên các lĩnh vực, địa bàn, các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội; có giải pháp phù hợp đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, đồng bào tái định cư, quan tâm đến thế hệ trẻ, công nhân trong các doanh nghiệp.

Năm là, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Đồng thời phê hình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động...

Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.

Sáu là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đạt được trong thời gian qua, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với ước nguyện của Bác, xứng đáng với truyền thống cách mạng, tỉnh Anh hùng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương và cá nhân đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ tỉnh. Mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng chí đối với quê hương cách mạng. Cảm ơn đại biểu các ban đảng Trung ương và các đồng chí đại biểu đã tới dự hội nghị; cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hội nghị; cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị, xin kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin cùng chuyên mục