Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Ngày 05 tháng 12 năm 2018).

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại phiên khai mạc
kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Thanh Phúc

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp.

Năm 2018 sắp qua đi, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực đã thể hiện rõ trong các báo cáo trình tại kỳ họp, khẳng định tỉnh ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra. Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhìn tổng thể, 3 năm liên tiếp vừa qua, chúng ta đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, cơ bản đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội đã xác định.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong các báo cáo, đặc biệt trong báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Một số điểm đáng chú ý là: Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng lực cạnh tranh còn thấp; một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt còn thấp, việc thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc còn khó khăn. Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để tập trung cho các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm còn hạn chế. Tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án chưa đạt yêu cầu. Diện tích một số cây trồng không đạt kế hoạch; năng suất, thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp còn hạn chế. Cơ cấu nguồn thu và công tác thu ngân sách có mặt còn bất cập. Quản lý địa bàn, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, bảo vệ môi trường có nơi chưa nghiêm. Vẫn còn một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm giải quyết kịp thời, thấu đáo những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do một số nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan, đó là: Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ chưa thể hiện rõ nét; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của một số ngành, đơn vị có mặt chưa hiệu quả; chưa chủ động, sáng tạo, quyết đoán trong giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có việc chưa đồng bộ, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương ở một số lĩnh vực chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Những kết quả đạt được trong năm 2018 và những năm vừa qua là rất quan trọng, tạo tiền đề để chúng ta phát huy trong những năm tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, thị trường có những bất ổn; khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường và những khó khăn nảy sinh ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sản xuất và đời sống của nhân dân. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung trình tại kỳ họp này. Các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu khá cụ thể tại các văn bản, tôi chỉ xin nhấn mạnh một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2019 như sau:

Một là, Trên cơ sở đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp, các ngành cần khẩn trương tập trung thực hiện những chủ trương, giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt còn thấp hoặc khó đạt theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh.

Hai là, Căn cứ Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước cho các ngành, đơn vị, địa phương, trong đó xem xét giao chỉ tiêu phấn đấu để đạt mức cao hơn, như giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, giảm nghèo... Theo đó, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; trong đó chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án. Thu hút và triển khai các dự án mới, ưu tiên các dự án có hiệu quả kinh tế cao, nộp ngân sách lớn, giải quyết nhiều việc làm. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chương trình mỗi huyện phát triển 1-2 sản phẩm, mỗi xã phát triển 1 sản phẩm có hiệu quả kinh tế. Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh đạt bình quân 14 tiêu chí/xã. Tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai Dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. Tăng cường bồi dưỡng, quản lý nguồn thu, chống thất thu, nợ thuế, phấn đấu thu vượt dự toán, nhất là thu cân đối ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục những hạn chế trong quản lý, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập và đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách vững chắc. Tổ chức tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội; nắm chắc tình hình, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái phép, không để tình huống phức tạp nảy sinh. Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công dân, hạn chế các vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện tập trung đông người. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức...

Ba là, Trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, một yêu cầu rất quan trọng là phải làm thật tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, đề ra giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ… Đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính; giảm bớt hội họp, gặp mặt, tham quan, dành thời gian giải quyết công việc và đi cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Xác định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, Cùng với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục sắp xếp một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; triển khai điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường thuộc thành phố Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp các thôn, bản, tổ dân phố. Rà soát, sắp xếp hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, quy định quản lý chặt chẽ, thống nhất biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong hệ thống chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách, hướng vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tiếp tục thực hiện chất vấn, giải trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các hoạt động giám sát; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về các chủ trương của Đảng, các chương trình, cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư, bảo vệ môi trường...

Sáu là, Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách năm 2019 và một số Đề án, chính sách quan trọng. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, thảo luận dân chủ, quyết định những vấn đề có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người đảm nhận chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải nhận thức trách nhiệm của mình, quán triệt nghiêm những nguyên tắc, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm để thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm và chính xác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh và thống nhất cao các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Tin cùng chuyên mục