Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

TQĐT - Báo Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 05 tháng 12 năm 2018).

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc kỳ họp.   Ảnh: Thanh Phúc

Hôm nay, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII trọng thể khai mạc. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đổi mới trong điều hành của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 20/21 chỉ tiêu đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 8,04%, cao nhất kể từ năm 2016 đến nay; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội, thu ngân sách, số lượt khách du lịch và doanh thu xã hội từ du lịch đều tăng so với năm 2017; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng  - an ninh được giữ vững.

Mặc dù còn một số hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc song kết quả tích cực của năm 2018 đã tạo nền tảng bảo đảm lộ trình thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nội dung quan trọng sau:

Một là: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch 5 năm 2015-2020. Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6; kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội về việc thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2017; kết quả giám sát chuyên đề của ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2018.

Hai là: Xem xét thông qua 16 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Phê chuẩn quyết toàn ngân sách địa phương năm 2017; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2019; phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019; quyết định danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành tiêu chí các dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh và xem xét thông qua một số chính sách quan trọng khác.

Ba là: Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; tổ chức chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc một số sở, ngành của tỉnh. Đây là những nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của HĐND tỉnh theo các quy định của pháp luật.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh có khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, năm nước rút thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung trình tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi đến kỳ họp.   

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin cùng chuyên mục