Tiếng việt | English

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh: Đóng góp trí tuệ, tâm huyết tại kỳ họp

- Trong phiên thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh, các đại biểu đã đóng góp trí tuệ, tâm huyết để thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đề cập khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận phiên họp.   Ảnh Thanh Phúc

Tại phiên họp có 24 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá với các số liệu trong báo cáo của UBND tỉnh. Nhiều đại biểu khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu tăng khá, có triển vọng hoàn thành kế hoạch cả năm; các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.  Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, cũng như làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở. Có những nội dung, những việc, lĩnh vực chưa quyết liệt, dứt điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Về vấn đề phát triển kinh tế, đại biểu Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẳng thắn nêu:  6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách đạt 1.007 tỷ đồng, đạt trên 48,4% dự toán, trong đó có 6 khoản thu đạt và vượt, 7 khoản thu chưa đạt. Tuy nhiên, cũng có những khoản thu được dự báo là gặp nhiều khó khăn, khó đạt chỉ tiêu. Đại biểu đề xuất cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ngành Thuế cần có giải pháp đối với các nguồn thu, chống thất thu thuế. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn đến một số vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, tình trạng phế canh cây mía, việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi…

Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, đại biểu Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cho rằng, chính quyền địa phương nhiều nơi chưa nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý các công trình được xây dựng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ các công trình nông thôn mới chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo ở các xã còn chậm. Nhiều cán bộ xã chưa chủ động, lúng túng. Đối với người dân, ở nhiều nơi không hiểu đúng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, còn trông chờ, ỷ lại.

Một số vấn đề từ thực tiễn cơ sở đã được các đại biểu đề cập như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; việc chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất để phát triển các dự án phát triển kinh tế còn khó khăn; chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, nhiều sản phẩm của các địa phương mới dừng lại ở sơ chế, chưa có bao bì sản phẩm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ và tình hình chăm sóc, giáo dục trẻ còn thấp so với các tỉnh trong khu vực; hay như việc phát triển du lịch còn nhiều khó khăn. 

Đồng chí Ma Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lang (Chiêm Hóa) nhận xét: Được theo dõi trực tiếp phiên thảo luận tại kỳ họp cho thấy các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu đã thẳng thắn, bao quát mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Các ý kiến của đại biểu đã được nghiên cứu kỹ nên đánh giá rất xác đáng, công phu, đúng trọng tâm.

Việc thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh là cơ sở quan trong để các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiêu vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục