Tiếng việt | English

Phối hợp thực hiện huy động trẻ đi nhà trẻ

- Ngày 8-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung vào cuộc, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng rà soát trẻ trong độ tuổi và thực trạng về cơ sở vật chất dành cho nhóm trẻ tại các trường mầm non; tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của người dân về huy động trẻ đi nhà trẻ...Tuy nhiên, việc tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế; tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ tăng so với năm 2018, nhưng mới chỉ đạt hơn 23% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra thời điểm cuối năm 2019. 3/7 huyện, thành phố có tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ chưa đạt kế hoạch của tỉnh, nhóm trẻ 3 đến 12 tháng tuổi đi nhà trẻ còn thấp.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất xây dựng Kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, xác định việc huy động trẻ đi nhà trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đưa trẻ đi nhà trẻ; phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của đoàn viên, hội viên; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả ở các tổ chức hội trong công tác huy động trẻ. Đồng thời MTTQ, đẩy mạnh công tác vận động các nguồn xã hội hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ; thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với việc huy động trẻ đi nhà trẻ. Trước mắt hoàn thành mục tiêu 25,1% trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ vào cuối năm 2019; hướng tới mục tiêu tỷ lệ này đạt 30% vào năm 2020.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục