Tiếng việt | English

Quân khu 2 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của tỉnh

- Ngày 9 và 10-7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2 đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP và AN) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên của hội đồng; lãnh đạo các phòng, ban của Quân khu 2.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn đã kiểm tra các nội dung trọng tâm: Kết quả quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về GDQP và AN; kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kết quả kiện toàn, hoạt động của Hội đồng GDQP và AN các cấp; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, kết quả GDQP và AN cho học sinh, sinh viên; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức GDQP và AN cho toàn dân. Đánh giá chung kết quả kiểm tra của Quân khu 2 đối với Hội đồng GDQP và AN tỉnh đạt loại giỏi.

Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng GDQP và AN các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác GDQP và AN; nhận thức về nhiệm vụ GDQP và AN ở một số cơ sở chưa toàn diện; hoạt động của Hội đồng GDQP và AN cấp xã còn hạn chế; tỷ lệ công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh còn thấp; cơ sở vật chất phục vụ công tác GDQP và AN trong trường học còn hạn chế so với quy định.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng GDQP và AN tỉnh chỉ đạo Hội đồng GDQP và AN các cấp chủ động nắm và quản lý tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục củng cố và kiện toàn Hội đồng GDQP và AN các cấp, nhất là các thành viên của hội đồng, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Hội đồng GDQP và AN tỉnh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào tháng 9 - 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang, Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN tỉnh đã tiếp thu những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để triển khai tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác GDQP và AN, lãnh đạo các sở, ban, ngành chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng GDQP và AN tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện công  tác GDQP và AN đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục