Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018

TQĐT - Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Điểu K'Ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân Vận khéo” của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 119 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.


Các đồng chí: Điểu K'Ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã chủ động thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc định hướng đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung, việc làm, mô hình đã góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các điển hình dân vận khéo. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tính đến ngày 30-9-2018 toàn tỉnh có 12.532 mô hình, nội dung, việc làm ”Dân vận khéo” được công nhận, trong đó có 4.822 tập thể và 6.303 cá nhân.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình làm công tác dân vận tại cơ sở như: Huy động cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết việc mới, việc khó của địa phương; công tác vân động nhân dân xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, việc giữ gìn an ninh trật tự…

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua. Đồng chí khẳng định, đằng sau những điển hình “Dân vận khéo” là những tấm lòng yêu nước, yêu chế độ, trọng nghĩa tình, đoàn kết, tương thân, tương ái; là ý chí, nghị lực, quyết tâm làm giàu cho mình, cho bản làng, quê hương. Những điển hình là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, góp phần làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả tốt hơn.

Đồng chí mong muốn, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền với những mô hình mới, thiết thực, cụ thể.


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Triệu Thị Lún trao tặng Giấy khen
của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sức lan tỏa, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là các chương trình lớn của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải gắn chặt với truyền thống quê hương cách mạng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, những nhiệm vụ cụ thể cần được giải quyết ở địa phương, đồng thời gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí lưu ý, việc lựa chọn các nội dung công tác dân vận phải có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh đã khen thưởng 61 tập thể, 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục