Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

TQĐT - Ngày 11-1, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ năm 2019. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu dự hội nghị.    Ảnh: Thành Công

Năm 2018, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND hoàn thành khối lượng lớn công việc thuộc chức năng nhiệm vụ như: Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác tuyển dụng công chức được đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức được chú trọng quan tâm. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.    Ảnh Thành Công

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ. 9/9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành đều đã hoàn thành góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị, năm 2019 ngành Nội vụ cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ, thẩm định Đề án nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tham mưu tốt đề án sắp xếp bộ máy hành chính, sáp nhập thôn bản, tổ chức, sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Sở cần tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tăng tính liên thông, tăng cường giám sát công tác giải quyết TTHC; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt, thời gian tới Sở Nội vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đề cao tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 6 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Sở Nội vụ đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục