Thẩm định hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

TQĐT - Ngày 7-3, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; lãnh đạo các huyện, thành phố và một số sở, ngành liên quan.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hết năm 2017, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đã hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đạt chuẩn trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ đến hết tháng 1-2018 là trên 132 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Trong đó đã giải ngân nguồn vốn giao tại Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 9-2-2017 của UBND tỉnh là 10,5 tỷ đồng; nguồn vốn giao tại Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 10-4-2017 của UBND tỉnh là trên 115 tỷ đồng; nguồn vốn giao bổ sung tại Quyết định 261/QĐ-UBND ngày 9-8-2017 là 4,16 tỷ đồng và giao bổ sung tại Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 24-10-2017 là 2,4 tỷ đồng.

Năm 2018, tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình là 147,5 tỷ đồng, phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư phát triển cho 91 xã là 105,8 tỷ đồng; hỗ trợ công tác quy hoạch, phát triển sản xuất, đào tạo nghề... là 41,7 tỷ đồng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung công việc của năm 2018, như vấn đề xây dựng hạ tầng theo Nghị quyết 03, việc phân cấp kinh phí, tự cân đối ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang yêu cầu: Việc bố trí vốn cho các nội dung, trong đó có bố trí nguồn vốn cho Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, các địa phương chủ động, linh hoạt sử dụng vốn và có kế hoạch cân đối ngân sách thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát, cân đối lại nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương thực hiện.  

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 7 xã năm 2017. Kết quả, 100% các xã được bỏ phiếu công nhận và chờ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục