Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh

TQĐT - Ngày 30-5, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 197/TB-VPCP thông báo Kết luật của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vào ngày 14-5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tình hình thực hiện Luật Đầu tư công và một số kiến nghị của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực trên nhiều mặt mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về một số kiến nghị của tỉnh như sau:

1. Về Dự án điều chỉnh, bổ sung tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định 1766/QĐ-TTg ngày 10-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 92/TB-VPCP ngày 9-3-2018, đề xuất phương án sử dụng một phần nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư của dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang để bố trí vốn hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án.

2. Về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Tuyên Quang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương Ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh thực hiện Dự án (tại thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21-3-2017 của Văn phòng Chính phủ). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp dự án vào phương án sử dụng nguồn vốn thu hồi của dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về đầu tư xây dựng cầu Bến Nước (Km263+789) và cầu Suối Cóc (Km269+891) và phần đường dẫn hai đầu cầu thuộc địa phận xã Hùng Lợi (Yên Sơn): Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất bố trí vốn hỗ trợ tỉnh thực hiện các công trình này trong phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (số vốn đã bố trí cho Dự án cầu Bình Ca, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang).

4. Về Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang (Na Hang): Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018.

5. Về cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn Km187+610- Km209+00: Bộ Giao thông vận tải cân đối, sử dụng vốn bảo trì đường bộ để thực hiện.

6. Về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông đất đỏ liên xã của huyện Yên Sơn: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sử dụng một phần nguồn vượt thu năm 2018 và các nguồn khác để hỗ trợ tỉnh thực hiện.

7. Về chủ trương cổ phần hóa Công ty Thủy điện Tuyên Quang: Bộ Công thương khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, trong đó làm rõ cơ sở, đánh giá tác động của phương án đưa Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang ra khỏi danh mục các nhà máy điện lớn, đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

8. Về các dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và Chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông hộ (ASAP): Tỉnh căn cứ các quy định hiện hành về vay vốn nước ngoài để thực hiện Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Về xây dựng hồ sơ di sản thế giới Khu Di sản thiên nhiên Na Hang (Tuyên Quang) – Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn): Tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

10. Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh để sớm phát triển mạng lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới của tỉnh.

  Lý Thịnh (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục