Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

TQĐT - Ngày 13-9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002-2017.
Video không hợp lệ

Đến dự có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Chi nhánh
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình
giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh và của Ngân hành Chính sách xã hội Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó trên 95% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo; chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi, từ 3 chương trình tín dụng triển khai tại thời điểm năm 2002, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai cho vay thêm 12 chương trình tín dụng chính sách mới. Đến 30-6-2017, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách đạt 2.242 tỷ đồng, tăng 2.124,7 tỷ đồng (tăng gấp hơn 19 lần) so với cuối năm 2002; doanh số cho vay đạt 5.094,6 tỷ đồng, với 346.842 lượt khách hàng được vay vốn. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2002-2017 là 22,3%/năm; doanh số thu nợ đạt 2.989,3 tỷ đồng, chiếm 58,67% doanh số cho vay.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách còn một số hạn chế. Công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức; có nơi chưa rà soát, bổ sung kịp thời những hộ mới phát sinh nghèo, cận nghèo vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm ảnh hưởng tới việc hỗ trợ vốn kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa cao, làm cho hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước cho phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và vốn tín dụng chính sách nói riêng còn có phần hạn chế. Hoạt động tín dụng chính sách chưa được đồng đều giữa các huyện...

Từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh đề ra mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-12%. Đến năm 2020 dư nợ đạt khoảng 3.168 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác hàng năm tăng tối thiểu 10 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tín dụng chính sách duy trì ở mức dưới 0,5%/tổng dư nợ; 100% các khoản nợ khoanh đến hạn trong từng năm đều được thu hồi hoặc xử lý theo chính sách quy định...


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích góp phần
 thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách xã hội khác trên địa bàn đạt hiệu quả...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, trong những năm tới, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, do đó, công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách được mở rộng đến các đối tượng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên, tạo diện mạo mới cho vùng quê cách mạng. Đây là động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, việc tập trung cho vay có vai trò quyết định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm nguồn vốn cao hơn để bảo đảm tăng trưởng, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần phát huy tinh thần cao đẹp, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt điều Bác Hồ dạy về chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh; tặng Bằng khen cho 84 tập thể, cá nhân có thành tích góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.              

Ý kiến một số đại biểu dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện
tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

 

Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn nhận thức rõ nguồn vốn tín dụng chính sách được ủy thác thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững. Vì vậy, Hội luôn xác định hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng phải tập trung chỉ đạo thực hiện bằng cả trách nhiệm và tình cảm với người nghèo nói chung và hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo nói riêng. Hội LHPN tỉnh chú trọng lồng ghép các nội dung hoạt động ủy thác vay vốn để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội triển khai thực hiện; đưa chỉ tiêu phát triển và nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn vào tiêu chí thi đua trong các cấp Hội hàng năm. Nhờ đó, các cấp Hội đã giúp đỡ trên 40.000 hộ hội viên thoát nghèo.

 

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa: Qua 15 năm hoạt động, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm hoạt động hiệu quả, có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay các chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 400 tỷ đồng, giúp cho trên 24 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút hàng nghìn lao động tham gia sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn đã góp phần xây dựng được trên 2 nghìn ngôi nhà theo Quyết định số 176 và Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng được hơn 8 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

 

Ông Ma Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn: Thời gian qua, xã Hùng Lợi đã tạo điều kiện tốt nhất về nơi làm việc cho Tổ giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách xã hội đến giao dịch hàng tháng. Xã phối hợp tổ chức tốt các phiên họp giao ban hàng tháng cùng với các đoàn thể nhận ủy thác cho vay và các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã là 16.856 triệu đồng, gồm 9 chương trình tín dụng. Từ đồng vốn tín dụng, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều hộ điển hình vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tạo diện mạo mới cho quê hương.

 

Bà Bàn Thị Vân, thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện Na Hang: Gia đình tôi là hộ nghèo, năm 2013 tôi tự nguyện viết đơn tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Thôm, được tổ xét cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang với số tiền 20 triệu đồng. Sau khi được vay vốn, gia đình tôi mua được 1 con trâu sinh sản và 2 con lợn. Sau 2 năm chăn nuôi, đã sinh sản thêm được 2 con trâu, kết hợp với việc sản xuất và chăn nuôi lợn, nuôi cá nên thu nhập gia đình được cải thiện nâng cao, tôi đã trả được hết nợ vay ngân hàng. Đầu năm 2015, gia đình tôi được xét là hộ cận nghèo của xã, tiếp tục được vay 50 triệu đồng vốn cận nghèo để mở rộng chăn nuôi, sản xuất cùng với số vốn tích lũy từ nhiều năm, tôi đã mua thêm 2 con trâu, xây dựng chuồng trại chăn nuôi thêm 12 con lợn, mở rộng thêm được 1.000 m2 ao cá. Đến nay, tôi đã có 5 con trâu và hàng năm xuất chuồng bán được nhiều lứa lợn, với tổng thu nhập trên 80 triệu đồng, gia đình tôi đã thoát nghèo và được công nhận là hộ khá của thôn.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục