Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TQĐT - Sáng 7-3, tại Hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh; trưởng, phó Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017. Trong năm, các nội dung của phong trào đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn… Đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,01%, vượt kế hoạch đề ra; Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ, giúp đỡ trên 7 tỷ đồng cho 2.811 hộ nghèo, trong đó hỗ trợ 230 hộ nghèo làm nhà ở với số tiền 5.625 tỷ đồng... Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Toàn tỉnh phấn đấu tối thiểu có 88% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 77% số thôn, xóm, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 42% xã, phường, trị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; xây dựng mới 159 nhà văn hóa thôn, bản và 22 nhà văn hóa xã...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017. Đồng chí đề nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo cần thực hiện phong trào theo chiều sâu, chỉ ra những tồn tại cụ thể hơn và bám sát các chỉ thị của Chính phủ, chủ trương của tỉnh để triển khai thực hiện phong trào toàn diện hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, chỉ ra những tập thể, cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, nhằm tạo sức lan tỏa của phong trào trong đời sống xã hội…

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục