Tiếng việt | English

Hội nghị toàn quốc ngành tư pháp

TQĐT - Ngày 8-1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

Đánh giá kết quả thực thi dự án TNSP

TQĐT - Ngày 8-1, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực thi dự án và triển khai ...

Tăng cường công tác phòng chống tội phạm

TQĐT - Ngày 6-1, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW ngày ...

Tin xem nhiều