Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

TQĐT - Ngày 8-2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Dự và chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2017, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cho chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực trả lời những kiến nghị, đề xuất giải quyết khó khăn trong triển khai nhiệm vụ CCHC của các bộ, ngành và địa phương. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy tờ của công dân đã có bước tiến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. 

Tuy nhiên, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc công khai quy định, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ; thủ tục hành chính còn rườm rà, chậm trễ. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã phát biểu thảo luận về những mặt còn tồn tại; đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá công tác CCHC trong năm qua đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC; phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC; đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; thực hiện cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính; đẩy mạnh hoạt động “một cửa”, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử sau khi ban hành. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục