Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

TQĐT- Ngày 10-1, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018 cấp ủy, UBKT các cấp tập trung KTGS kết quả hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, vấn đề phức tạp, dễ phát sinh sai phạm; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra nhiều tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác KTGS sau kiểm điểm năm 2017. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định. Trong năm, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 281 đảng viên. Trong đó, khiển trách 167 đảng viên, cảnh cáo 68 đảng viên, khai trừ 42 đảng viên, cách chức 4 đảng viên. Cấp ủy,  UBKT các cấp đình chỉ sinh hoạt 25 đảng viên, xóa tên 32 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; những tồn tại, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng KTGS; công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước mắt cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt việc đánh giá các tổ chức Đảng năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí đề nghị, năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", "giám sát phải mở rộng"; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục sau kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp gắn với việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy kiểm tra, giám sát.

Tin, ảnh: Ma Hưng

Tin cùng chuyên mục