UBKT Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TQĐT - Ngày 11-7, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu của 6 huyện.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện có kết quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT các cấp đã chủ động thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở kiểm tra 398 tổ chức đảng, 102 đảng viên; UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát 126 tổ chức đảng. Ban thường vụ các cấp giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 87 đảng viên, trong đó khiển trách 58 đảng viên, cảnh cáo 25 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên cơ bản giải quyết kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã đánh giá một số kết quả đạt được, nêu các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có các nội dung liên quan đến nguyên nhân dẫn đến việc đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng tăng, cách thức xử lý kỷ luật, hạn chế những sai sót vi phạm của đảng viên; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát là rất lớn, đòi hỏi phải quan tâm, quyết liệt hơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị UBKT các cấp tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nghiên cứu, bổ sung các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình; chủ động đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

UBKT các cấp thực hiện đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát; tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại phản ánh, tố cáo đúng quy định, ngay tại cơ sở để giảm bớt các vụ việc phức tạp. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo sớm rà soát, lên kế hoạch xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 với yêu cầu không chồng chéo, trùng lắp; chủ động sắp xếp phòng, ban trong UBKT theo tinh thần Nghị quyết 18, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); triển khai nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục