UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

TQĐT - Sáng 17-4, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
                                                             Ảnh: Việt Hòa

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về dự thảo chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đến năm 2020 và chính sách khuyến khích phát triển tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn đến năm 2020, nhằm nâng cao năng suất cây trồng cạn áp dụng tưới tiết kiệm tăng từ 10-40%. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết khuyến khích phát triển tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn đến năm 2020, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; diện tích áp dụng từ 1 ha trở lên, hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay từ năm thứ 3 trở lên. Tổng nhu cầu vốn cho Nghị quyết khoảng 241 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, mục tiêu là đưa keo lai vô tính, keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại chiếm 80% diện tích rừng trồng sản xuất hàng năm, nhằm nâng cao năng suất rừng trồng. Dự kiến nguồn vốn thực hiện khoảng 51,6 tỷ đồng, diện tích áp dụng từ 10 ha trở lên. Hình thức hỗ trợ bằng cây giống và chi phí vận chuyển và hỗ trợ lập hồ sơ thiết kế và quản lý. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề về đối tượng áp dụng, danh mục hỗ trợ phải bám sát danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định... UBND tỉnh nhất trí thông qua 2 dự thảo chính sách, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến thảo luận, hoàn thiện Nghị quyết trình các cấp có thẩm quyền thông qua.  

Tại cuộc họp này, UBND tỉnh đã nghe Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch báo cáo việc xây dựng các dự thảo: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; dự thảo nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Dự án phục hồi, tu bổ, tôn tạo Khu di tích Chi bộ Mỏ Than tại phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, tiếp tục xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng du lịch toàn diện, hoàn thiện Chương trình hành động để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Đối với những hạn chế, yếu kém của ngành Du lịch tỉnh, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm; xác định vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc và cảnh quan du lịch sinh thái, coi đây là thế mạnh về du lịch của tỉnh; trong xây dựng sản phẩm du lịch có thế mạnh, cần có định hướng mở, mang tính kết nối rộng rãi, không bó hẹp thị trường du lịch... Về dự thảo nâng cao đời sống tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp, yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo, rà soát lại mục tiêu gắn với thực tế địa phương. Đối với Dự án phục hồi, tu bổ, tôn tạo Khu di tích Chi bộ Mỏ Than, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuyển toàn bộ hồ sơ giao cho UBND thành phố làm chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo, theo đó, các mục tiêu, định hướng phải mang tính dài hạn; sau khi hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh.

Về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, đồng chí yêu cầu việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy phải trên cơ sở tinh gọn. Đồng chí yêu cầu, đối với những công trình, đầu điểm mới, các sở, ngành chủ động bàn giao cho các ban quản lý làm chủ đầu tư.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục