UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

TQĐT - Sáng 5-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.   Ảnh: Thành Công

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực thay mặt UBND tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo Quyết định, dự toán thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.822 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.792 tỷ đồng.

Dự thảo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,03% so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 38 triệu đồng/người/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 106%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.220 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.054,1 tỷ đồng, tăng 4,13% so với năm 2017; trồng mới 11.150 ha rừng; có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh thu hút trên 1.675,7 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.504 tỷ đồng...

Để hoàn thành mục tiêu này, các giải pháp được tỉnh đưa ra, bao gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các dự án, quy hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh nghiệp, nông thôn; quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; nâng cao hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018; duy trì, củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng công tác thanh tra, tư pháp, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường quốc phòng  - an ninh, đảm bảo tật tự an toàn xã hội...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới năm 2018 và công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu giao. Trên cơ sở kế hoạch cụ thể, xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, phân công tổ chức cán bộ phụ trách rõ ràng; thực hiện tốt kế hoạch năm 2018; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, các địa phương, hoàn thành mục tiêu đã đề ra; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp, từ cấp xã, huyện, đến cấp tỉnh. Các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến làm việc với lãnh đạo tỉnh tháng 2-2017, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, giao thông nông thôn... Đảm bảo an ninh trật tự, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đồng chí chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, khẩn trương giao cho các xã, phường, thị trấn, với phương châm không thấp hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Để đạt được tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh, đồng chí yêu cầu phải đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thực chất. Nâng cao chất lượng công tác thống kê và phân tích dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường trong nước và thế giới, chủ động phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với diễn biến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế; hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp có tính chất quyết định trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao. Tỉnh nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các cấp, các ngành chăm lo Tết cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán...

MỘT SỐ Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
 

Ông Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính:
Ngành Tài chính tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị sẽ đảm bảo vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; huy động hợp lý các nguồn lực khác theo quy định để thực hiện các chương trình mục tiêu…  

 

Ông Hứa Minh Dịch, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 
Giải pháp của ngành trong năm nay là chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngành tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách trợ cấp xã hội và cứu trợ xã hội; đề xuất đầu tư cho các cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, các cơ sở phục hồi chức năng, nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội, trẻ mồ côi, người tàn tật không nơi nương tựa; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động...
 

Ông Nguyễn Văn Việt, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Năm 2018, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng, mở rộng các vùng chuyên canh theo mô hình liên kết gắn với chế biến, bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo chuỗi. Ngành tiếp tục hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; thực hiện có hiệu quả công tác trồng, bảo vệ tài nguyên rừng; nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hết năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới...
 

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương:
Năm 2018, huyện đã đặt ra 17 tiêu chí, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghiệp. Toàn huyện có 3 khu, cụm công nghiệp, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy ở các khu, cụm công nghiệp còn thấp. Do vậy, huyện đề xuất với tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 2C, 37 bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 


 

Ông Nguyễn Công Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (Yên Sơn):
Thời gian qua, nhiều tập đoàn kinh tế lựa chọn đầu tư vào xã, trong đó có Tập đoàn Vingroup. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng Mỹ Lâm, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công đúng kế hoạch. Xã cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của xã và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục