Tin xem nhiều

UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân

TQĐT - Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân và cả năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, ...