Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản 489/UBND-KGVX về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị định của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo về vấn đề này. 

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao nhiệm vụ). 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để sở, ngành, đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.

Cùng với đó, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như chen lấn, tranh cướp lộc, gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin… Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời để chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong tổ chức, hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các hoạt động phục vụ phát triển du lịch và đón xuân Mậu Tuất năm 2018 theo hướng gắn kết chặt chẽ các lễ hội, các hoạt động phục vụ khách du lịch.

Các ngành chức năng bao gồm Công an tỉnh, các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, phòng ngừa, xử lý tệ nạn xã hội, giải quyết các trường hợp ăn xin gây phản cảm tại các lễ hội; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương; không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc. Có phương án tổ chức, bố trí khu vực dịch vụ bảo đảm thuận tiện, phù hợp với không gian tổ chức lễ hội; không bày bán thịt động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bảo đảm thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản 489/UBND-KGVX ngày 28/02/2017.   

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục