Chỉ rõ khó khăn, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục

TQĐT - Tại hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý III, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế của các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, tình hình sản xuất kinh doanh ở các địa phương còn gặp khó khăn; một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2016; một số dự án công nghiệp, xây dựng chậm tiến độ. Diện tích mía trồng mới, trồng lại chưa đạt kế hoạch. Khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép còn xảy ra ở một số nơi.

Tiến độ thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại 7 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng ở một số nơi còn chậm. Trong hoạt động đầu tư xây dựng ở một số nơi, công tác quản lý nhà nước, an toàn lao động chưa tốt.

Kết quả phổ cập giáo dục ở một số xã chưa vững chắc, cơ sở vật chất một số trường, điểm trường mầm non còn thiếu. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế; giải quyết việc làm ở một số nơi đạt thấp.

Tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Chất lượng giải quyết một số vụ án còn hạn chế. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Việc giải quyết đơn thư còn chậm; công tác nắm tình hình, giải quyết khiếu kiện, tranh chấp, bức xúc trong nhân dân tại một số địa bàn còn hạn chế, chưa kịp thời.

Công tác tuyên truyền miệng còn hạn chế. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của một số nơi còn chậm, chưa phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy hiệu quả chưa cao. 

Quý IV là thời gian rất quan trọng để các huyện, thành phố góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, do đó Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt cần có biện pháp hữu hiệu khắc phục các khó khăn, tồn tại, hạn chế đã được thảo luận và kết luận tại Hội nghị.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục