Chung tay xây dựng các tuyến phố văn minh

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TU ngày 29/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang với mục tiêu: Xây dựng thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020.

Ngay trong năm 2012 UBND thành phố Tuyên Quang đã ban hành Quy định về tuyến phố văn minh đô thị (là một trong những tiêu chí quan trọng của đô thị loại II) trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, và triển khai thực hiện tại 03 phường Tân Quang, Phan Thiết và Minh Xuân. Để tiếp tục duy trì chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị ngày 6 tháng 3 năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch xây dựng Tuyến phố Văn minh đô thị thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch về lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2015.
 


Một góc hồ Tân Quang (TP Tuyên Quang).

Mục tiêu các kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát huy tinh thần tự giác, tham gia tích cực, chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc bảo đảm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường, phố. Qua đó đưa công tác quản lý đô thị vào nền nếp, giảm thiểu tối đa các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo đường thông, hè thoáng, môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các phường, xã và hầu hết nhân dân đồng tình thực hiện. Nhiều tuyến phố thuộc các phường Tân Quang, Phan Thiết, Minh Xuân, Ỷ La, An Tường, Hưng Thành đã thực hiện phương thức xã hội hóa việc vệ sinh, lắp đặt hệ thống đèn trang trí, biển hiệu quảng cáo, tham gia các hoạt động lễ hội, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn một số nơi người dân còn vi phạm, tùy tiện dựng lều quán bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; một số cửa hàng kinh doanh còn tình trạng để xe bừa bãi; một số điểm rửa xe ô tô, một số xe chở đất xây dựng còn chưa tuân thủ nghiêm, để đất rơi ra đường phố làm ô nhiễm môi trường; một số gia đình còn làm mái vẩy trái phép làm ảnh hưởng mỹ quan và an toàn giao thông. 

Vì một thành phố Tuyên Quang xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, là niềm tự hào của tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hãy tự giác thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và chung tay xây dựng Tuyến phố Văn minh đô thị; lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục