Đánh giá chính xác để có kế hoạch đúng, trúng

TQĐT - Nhìn lại năm 2016, tỉnh ta đã đạt những kết quả quan trọng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5 nội dung của phong trào đã được triển khai khá đồng bộ. Kết quả của phong trào tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thì phong trào cũng còn bộc lộ khá nhiều tồn tại hạn chế. Toàn tỉnh còn 25.597 hộ gia đình, 505 khu dân cư không đạt danh hiệu văn hóa do nhiều lý do: Có người không chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản…); có người khiếu nại trái pháp luật, có khiếu nại đông người trái pháp luật; có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội (ma túy, đánh bạc, trộm cắp, đánh nhau…); có người vi phạm an ninh trật tự, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cũng có những gia đình không đạt danh hiệu văn hóa do không tích cực tham gia các hoạt động của thôn, các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng. Gia đình không hòa thuận, bất hòa với xóm giềng, xảy ra bạo lực gia đình; buộc, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, thả rông gia súc phá hoại sản xuất... Có khu dân cư không đạt danh hiệu văn hóa là do chi bộ không đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể không đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt chỉ tiêu; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa thấp hơn 70%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh không đạt chỉ tiêu…

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các khu vực trung tâm chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường (thậm chí là ngăn hẳn một đoạn phố) để tổ chức tiệc cưới, số lượng khách mời dự đám cưới nhiều, sử dụng loa đài với âm lượng lớn hoặc quá giờ quy định; ăn uống linh đình trong tổ chức lễ 49, 100 ngày người mất, xây mộ quy mô vượt quá quy định… 

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá chính xác kết quả đạt được và phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến các tồn tại hạn chế, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Để kế hoạch đạt chất lượng, đúng, trúng, sát thực tế, khả thi, Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến các ngành thành viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị và đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành. 

Hy vọng với cách làm nghiêm túc, trách nhiệm, năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh ta sẽ đạt nhiều kết quả tốt. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục