Kỳ vọng vào năm học mới

TQĐT - Ngày mai, thứ Ba, 5-9-2017, đúng 7 giờ 30 phút, tất cả các trường học trong toàn tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tiếng trống trường ngày mai sẽ mang ý nghĩa lớn lao, khẳng định thắng lợi của năm học 2016-2017 và kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp của năm học mới 2017-2018.

Trước thềm năm học mới, nhìn lại năm học vừa qua, sự nghiệp giáo dục tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả. Chúng ta tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên toàn tỉnh. Mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp, điều chỉnh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường. Toàn tỉnh có thêm 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 157 trường (đạt tỷ lệ 32,8%).

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên  99,6%, trong đó trên chuẩn là 48,9%. Ngành đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt cao (98,27%). Số lượng và chất lượng giải các kỳ thi chọn học sinh giỏi tăng lên so với năm học trước. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; nền nếp, kỷ cương trong trường học cơ bản được duy trì và giữ vững. Kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để phát huy thành tựu đạt được, trong năm học mới, ngành Giáo dục tập trung triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Trung ương và địa phương về mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08-8-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về  nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; bám sát các chỉ tiêu cơ bản về giáo dục và đào tạo đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để tập trung thực hiện hoàn thành. 

Với sự quan tâm to lớn của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội, nhất định sự nghiệp giáo dục của tỉnh sẽ tiếp tục dành được những thành tựu quan trọng, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục