Kỳ vọng vào phong trào thi đua

TQĐT - Phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” được phát động ngày 11-10-2016 đã có sức lan tỏa sâu rộng.

Ở tất cả các địa phương trong cả nước, cụm từ doanh nghiệp khởi nghiệp được nhắc tới nhiều với những trăn trở của các doanh nghiệp, doanh nhân và những người trẻ. Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29-8-2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tỉnh ta đang xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” với mục đích huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Các cấp, các ngành đồng hành cùng doanh nghiệp trong hội nhập và phát triển, có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, đầu tư… đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho chính mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần to lớn cùng toàn tỉnh phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đất nước ta, tỉnh ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra cả cơ hội và thách thức. Việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN đòi hỏi các doanh nghiệp, doanh nhân phải chủ động, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển, hội nhập thành công.

Các cấp, các ngành phải tạo những điều kiện tốt nhất, dỡ bỏ các rào cản, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển; những người có năng lực và khát vọng hãy mạnh dạn và quyết tâm khởi nghiệp; phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 doanh nghiệp; đến năm 2025 có trên 2.500 doanh nghiệp; đến năm 2030 có trên 3.000 doanh nghiệp. 

Chúng ta kỳ vọng, từ hiệu quả của phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”, các doanh nghiệp tỉnh ta sẽ phát triển nhanh chóng, có quy mô ngày càng lớn, có năng lực cạnh tranh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là đầu tàu để đưa kinh tế tỉnh ta phát triển mạnh mẽ và vững chắc. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục