Niềm tin về một Tuyên Quang phát triển

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Xuân Đinh Dậu 2017 đã đi qua và để lại những dấu ấn sâu đậm về thành công của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

21/21 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2017 thu hút đông đảo du khách nhất từ trước tới nay; Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017 thành công rực rỡ, thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn nhất từ trước tới nay; một năm đánh dấu nhiều đổi mới trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những thành quả ấy tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của Tuyên Quang xưa và nay; là nền tảng để Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. 

Năm 2018 là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016 - 2020. Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá chính xác kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, giúp Đảng bộ, chính quyền các cấp bổ sung, điều chỉnh các giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra.

Xuân Mậu Tuất 2018 đã tới mang theo niềm tin và khát vọng mãnh liệt vào một Tuyên Quang phát triển bứt phá trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, thanh bình, tươi đẹp, trọng tình người và giàu lòng mến khách!     

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục