Phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện hè 2018

TQĐT - Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 được tổ chức từ ngày 3-6 đến ngày 31-8. Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", hàng loạt các hoạt động được tổ chức như: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Các hoạt động diễn ra ở các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018; các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; nơi cư trú, làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các huyện đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, bám sát với các nội dung của “Phong trào thanh niên tình nguyện” trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Các hoạt động tập trung đi vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về Chiến dịch nhằm tăng hiệu quả xã hội các hoạt động tình nguyện, tạo sự đồng thuận, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy chính quyền và người dân góp phần cho thành công của Chiến dịch.

Nội dung và cách thức tổ chức đảm bảo tính hiệu quả, tính thiết thực, tính chuyên nghiệp, tính lan tỏa; phát huy tối đa tính sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, các tình nguyện viên để đạt hiệu quả cao nhất.

Các tổ chức đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện theo các bước: Khảo sát nhu cầu; lập kế hoạch; phối hợp các bên và huy động nguồn lực; tập huấn; triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và đánh giá; tôn vinh, khen thưởng. Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho tình nguyện viên được đặt lên hàng đầu trong quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện. 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Từ đó tạo môi trường thực tiễn sinh động cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục