Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá

TQĐT - 70 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn đó những chứng tích về chiến thắng oanh liệt Việt Bắc - Thu đông 1947. Trong suốt chiến dịch Việt Bắc, từ 7-10 tới 22-12-1947, Tuyên Quang đã trở thành mảnh đất gắn liền với những chiến công đầu lẫy lừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như Bình Ca, Km 7, Khe Lau, Cầu Cả, Đức Long, Vật Nhèo, bản Heng... Quân Pháp vô cùng hoảng sợ gọi Tuyên Quang là “mồ chôn”, là “tiếng nổ hỏa ngục”.

Chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947 có ý nghĩa hết sức to lớn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, bảo vệ An toàn khu, làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” đầy tham vọng của Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp. 

Ngay sau ngày chiến thắng Việt Bắc, tại vùng An toàn khu thuộc huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Việt Bắc anh dũng” tuyên dương thành tích chiến đấu của quân, dân Việt Bắc, trong đó quân, dân Tuyên Quang nhiều lần được Bác ngợi khen. Người viết “Lòng yêu nước của đồng bào nhập với tình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch, nó đã đánh tan cuộc tấn công của thực dân trong trận vừa rồi”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tuyên dương công trạng “Tuyên Quang cùng Đoan Hùng, Khe Lau trên bờ sông Lô đã oanh liệt thắng thủy quân và lục quân của giặc”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang luôn nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn muôn trùng khó khăn của một tỉnh miền núi không thuận lợi về địa kinh tế, song dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận, sẻ chia, nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên, 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch.

Những kết quả quan trọng, toàn diện đó là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, phấn đấu đến năm 2020, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế của tỉnh anh hùng, nơi diễn ra những chiến công lẫy lừng trên mặt trận Sông Lô, góp phần to lớn vào Chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947.                                                

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục