Quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ

TQĐT - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trước hết, cần phát huy tối đa công suất các nhà máy sản xuất công nghiệp; có phương án bù đắp các sản phẩm thiếu hụt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp. Tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông bảo đảm kế hoạch, trong khung thời vụ tốt nhất. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các công ty lâm nghiệp do tỉnh quản lý.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cung ứng cấu kiện để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa. Các ngành chức năng, các địa phương rà soát, đánh giá từng tiêu chí nông thôn mới, có biện pháp phù hợp, cụ thể đối với từng tiêu chí, nhất là về thu nhập, giảm nghèo, môi trường..., để hết năm 2017 có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã; rà soát, di chuyển ngay các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án du lịch, nhất là dự án Khu Du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm và Khu Du lịch Na Hang - Lâm Bình.

Các địa phương, đơn vị, ngành chức năng khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, khởi công các công trình theo kế hoạch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu Quốc gia, quyết toán các công trình hoàn thành đúng thời gian quy định. Những công trình triển khai chậm, giải ngân đạt thấp sẽ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và điều chuyển vốn sang công trình khác. Lưu ý đối với một số công trình trọng điểm như: khởi công cầu Tình Húc, 2 tuyến đường dọc bờ sông Lô, triển khai các thủ tục dự án đường kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư...

Tiếp tục thực hiện tốt việc thu hút đầu tư, nhất là trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn đầu tư công. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Các cấp, ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách, trọng tâm là các giải pháp bảo đảm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, trước hết là các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản và quản lý đất đai. Tiếp tục rà soát, xử lý những vướng mắc, tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

Từ nay đến cuối năm còn không nhiều thời gian, trong khi các nhiệm vụ rất nặng nề. Thiết nghĩ các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cần thực hiện quyết liệt phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục