Tiếp nối truyền thống Chi bộ Mỏ than

TQĐT - Cách đây tròn 75 năm, ngày 20/3/1940, Chi bộ Mỏ than-Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang được thành lập tại một ngôi nhà thuộc tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Chi bộ có 7 đảng viên là các đồng chí Vũ Mùi, Lương Quang Mai, Trần Xuân Hồng, Bùi Văn Đức, Lương Hải Bằng, Trần Hải Kế và Trần Thị Minh Châu, do đồng chí Vũ Mùi làm Bí thư.

Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Mỏ than đã tổ chức lãnh đạo thành lập Đội tự vệ Mỏ than, chú trọng công tác phát triển đảng, củng cố và tăng cường hoạt động các cơ sở quần chúng cách mạng, tổ chức các cuộc đấu tranh của nhân dân vào các dịp lễ, tết, kêu gọi nhân dân đoàn kết đứng lên làm cách mạng, đánh đổ thực dân phong kiến, giành tự do, cơm áo, hòa bình. 

Thực dân Pháp lùng sục gay gắt, bắt một số công nhân, trong đó có đảng viên Chi bộ Mỏ than. Chi bộ Mỏ than vừa chủ trương đánh lạc hướng địch, vừa tiếp tục phát động nhân dân đấu tranh, treo cờ, rải truyền đơn kêu gọi đấu tranh khắp nơi trong thị xã Tuyên Quang. Địch không tìm được chứng cớ buộc tội phải thả những người bị bắt. Phong trào cách mạng tại thị xã Tuyên Quang vẫn tiếp tục phát triển. 

Cuối tháng 5 - 1941, Ban Cán sự Đảng tỉnh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng và Chi bộ Mỏ than, các tổ chức Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Nhi đồng cứu quốc được thành lập, tổ chức thực hiện phong trào đấu tranh cách mạng ở thị xã Tuyên Quang. 

Chi bộ Mỏ than ra đời là tất yếu khách quan, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng tỉnh Tuyên Quang; là kết quả của quá trình tuyên truyền, gây dựng cơ sở bền bỉ, đầy khó khăn, gian khổ của cán bộ, đảng viên; là kết quả của phong trào đấu tranh liên tục, mạnh mẽ của công nhân và nhân dân lao động thị xã Tuyên Quang, thể hiện sự chỉ đạo sát đúng của Xứ ủy Bắc Kỳ trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng.

Chi bộ Mỏ than ra đời kịp thời đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo của lực lượng cách mạng ở địa phương, đưa phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân Tuyên Quang hòa vào cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng.

Từ một chi bộ ban đầu chỉ có 7 đồng chí đảng viên năm ấy, đến nay toàn tỉnh đã có 491 tổ chức cơ sở đảng với gần 49.500 đảng viên. Riêng thành phố Tuyên Quang - quê hương của Chi bộ Mỏ than nay có 7.203 đảng viên sinh hoạt tại 37 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 23 đảng bộ và 14 chi bộ. 

Trong 75 năm qua, đảng viên và tổ chức đảng trong toàn tỉnh luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; đưa Tuyên Quang phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước. 

Kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Mỏ than là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thêm tự hào về những ngày đầu lãnh đạo cách mạng đầy hy sinh gian khổ của Chi bộ Cộng sản đầu tiên; tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức đảng tỉnh nhà. Từ đó thêm sắt son niềm tin với Đảng, thêm động lực, khí thế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV,Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.                     

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục