Vui hè cùng an toàn giao thông

TQĐT - Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường, đặc biệt trong dịp nghỉ hè, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có kế hoạch ...

Tin xem nhiều

Không uống rượu, bia trong giờ làm việc

TQĐT - Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, ngày 25-10-2018, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 06 về việc thực hiện nghiêm quy ...

Nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

TQĐT - Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giáo dục - Đào tạo: Kết quả quan trọng và thách thức to lớn

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Kết luận số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn ...

12 nhiệm vụ trọng tâm

TQĐT - Tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã kết luận, trong 2 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp để thực hiện thắng ...