Địa chí Tuyên Quang

TQĐT - Địa chí là loại sách ghi chép về vị trí địa lý, diên cách, đất đai, núi sông, khí hậu, tài nguyên, sản vật, phong tục, tín ngưỡng, lịch sử, ...

Người Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo

TQĐT - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, cuối năm 2013, dân tộc Sán Dìu ở tỉnh ta có 3.460 hộ với 12.206 nhân khẩu, đa phần sống ở hạ huyện Sơn ...

Tục ở rể của người Dao

TQĐT - Đa số các dân tộc đều theo chế độ phụ hệ, sau khi cưới hỏi người vợ phải sống với nhà chồng, chịu sự chi phối của nhà chồng. Tuy nhiên, ở một ...

Đặc sắc dân tộc Mông

TQĐT - Theo số liệu thống kê cuối năm 2013, tỉnh ta có trên 3.000 hộ dân tộc Mông với gần 20.000 nhân khẩu, cư trú ở tất cả các huyện.

Tin xem nhiều