Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

Từ năm 1950, Pháp liên tục cho máy bay ném bom, bắn phá dữ dội vào các cơ sở kinh tế, các công binh xưởng, khu đông dân cư, cầu phà và các trục đường giao thông quan trọng, gây nhiều thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, dưới sự nâng đỡ, xúi giục của Pháp, các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo (ở thị xã Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, huyện Yên Bình...), bọn thổ phỉ, đặc vụ ở các huyện vùng cao (Na Hang, Chiêm Hóa) và bọn gián điệp ráo riết hoạt động gây nhiều khó khăn đối với trật tự an ninh xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. 

Nhằm bảo vệ vững chắc quê hương, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng và làm tròn nhiệm vụ của hậu phương chi viện chiến trường, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên khu Việt Bắc về nhiệm vụ tác chiến và xây dựng lực lượng trong giai đoạn mới, tỉnh Tuyên Quang đề ra chủ trương: “Phát triển dân quân mạnh mẽ. Củng cố tổ chức dân quân. Xây dựng bộ đội địa phương vững mạnh. Rèn luyện đào tạo cán bộ, chấn chỉnh cơ quan lãnh đạo phong trào. Xây dựng Đảng trong dân quân”. 

Cuối năm 1951, Tiểu đoàn 48, bộ đội địa phương tỉnh được thành lập, gồm 749 người, biên chế thành 4 đại đội (C220, C210, C215, C79) và 1 trung đội trợ chiến. Mặc dù rất cố gắng nhưng bộ đội địa phương Tuyên Quang vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và mọi công tác bảo đảm trong việc tổ chức xây dựng và huấn luyện. Trước tình hình đó, Tỉnh đội Tuyên Quang đã chủ động củng cố mối quan hệ Quân - Dân - Chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm thực hiện phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy đề ra tại Hội nghị Đảng bộ lần thứ 5 là: “Biến nhân lực thành vật lực”, vận động nhân dân các dân tộc cày ruộng nuôi quân. Mỗi xã trồng giúp bộ đội địa phương một nương sắn, mỗi giới cứu quốc phụ trách một phần sản xuất đảm bảo thu hoạch số ruộng nuôi quân, v.v... 

Qua một thời gian vận động, mỗi xã đã cấy được từ 2 đến 4 mẫu ruộng. Cuối năm 1950, tổng diện tích ruộng cấy lúa nuôi quân lên đến 700 mẫu và 300 mẫu sắn. Với số lương thực thu hoạch được, có thể bảo đảm nuôi 1.500 người trong 6 tháng. Huyện Sơn Dương là huyện tiêu biểu trong phong trào “cấy ruộng nuôi quân”, không những đã cung cấp đầy đủ lương thực cho đại đội bộ đội địa phương huyện, mà còn cung cấp đủ lương thực để nuôi được một trung đội bộ đội tỉnh. Cán bộ công nhân viên chức các cơ quan tỉnh đã tiết kiệm được gần 2.000 kg gạo. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm Hóa đã lấy củi bán được gần 5.000 đồng để góp quỹ nuôi dưỡng bộ đội địa phương.

Tỉnh đội thành lập Ban cung cấp gồm các bộ phận: nông binh, mổ trâu, mổ bò, thuộc da, dệt chiếu se, nhuộm vải, may quần áo... cung cấp trang bị cho bộ đội. 

Những khó khăn về kinh tế của bộ đội dần dần được giải quyết. Bộ đội địa phương Tuyên Quang thành lập thêm được 2 đại đội, bảo đảm đầy đủ trang bị, dụng cụ cấp dưỡng và các phụ phí sinh hoạt khác. 

(Còn nữa)                         

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục