Đào tạo việc làm cho lao động nông thôn

TQĐT - Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở một số địa phương trong cả nước khá nhanh, giúp cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó là có nhiều hộ nông nghiệp bị mất đất sản xuất, phải tìm cách chuyển đổi lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp.

Để giải quyết tốt vấn đề này, ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956). Mục tiêu, bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ thuộc diện có đất thu hồi...

Triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay, các cấp, ngành địa phương đã có những hoạt động thiết thực, sáng tạo, đã đưa ra nhiều mô hình dạy nghề và hình thức dạy nghề thích hợp. Một số mô hình hiệu quả như: Đào tạo nghề cho lao động ở vùng chuyên canh nguyên liệu, dạy nghề tại các làng nghề...
Bản thân người nông dân và lao động nông thôn là những đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng đã tích cực, ủng hộ chủ trương của Chính phủ, từ việc xác định được nhu cầu học nghề của mình phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghề nông nghiệp. 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho 290.430 người, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 210.430 người; đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng là 80.000 người. Việc tập trung đào tạo nghề, còn nhằm thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghệ cao, đảm bảo an sinh cho vùng nghèo... 

Hữu Hoàng

Tin cùng chuyên mục