Dự báo đúng nhu cầu thị trường

TQĐT - Tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát biểu về công tác đào tạo nghề cho người lao động hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Do đó, trong thời gian tới cần phải tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, chú trọng hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tránh đào tạo tràn lan, người lao động học xong không xin được việc làm.

Để làm tốt điều này, trước hết theo Bộ trưởng, các địa phương cần phải tiến hành rà soát, quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu thực tế. Các cơ sở đào tạo nghề muốn thu hút được học viên, nhiệm vụ hàng đầu là phải dự báo chính xác nhu cầu thị trường, dự báo được thu nhập của người học nghề sau đào tạo để tổ chức các chương trình đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Hàng năm, các cơ sở đào tạo nghề phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chương trình đào tạo nghề, trong đó phải dự báo được tính khả thi về việc làm của học viên sau đào tạo. Đây là yếu tố cốt lõi để quản lý hiệu quả đối với công tác này, góp phần giảm lãng phí xã hội, đặt nền móng nâng cao chất lượng lao động của mỗi địa phương trong thời gian tới.

Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục