Hút mạnh nguồn vốn về “tam nông”

TQĐT - Kết thúc năm 2016, với vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank ...

Tạo đà mới cho tăng trưởng năm 2017

TQĐT - Kinh tế Việt Nam đã chính thức bước sang năm mới 2017. Nhiều tổ chức và các chuyên gia đã có những dự báo với nhiều kịch bản khác nhau, nhưng ...

Đưa nông thôn mới lên tầm cao mới

TQĐT - Đến đầu năm 2017, sau hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cả nước có 2.235 xã, chiếm 25,07% số xã, 30 đơn vị cấp ...

Cùng nông dân đổ ải vụ xuân

TQĐT - Theo Tổng cục Thủy lợi, do thời gian gần đây không có mưa, đất ruộng rất khô, khả năng lượng nước cần làm đất vụ xuân 2017 tại các tỉnh Trung ...

Quyết liệt công tác VSATTP

TQĐT - Năm 2016 vừa qua, công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã có những chuyển biến tích cực từ Trung ương, địa phương ...

Vượt qua thách thức

TQĐT - Năm 2016 vừa qua, tiếp tục là một năm mà cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là thiên tai đều ở mức độ khốc liệt. Trong ...

Luồng sinh khí mới

TQĐT - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng quan năm 2016 vẫn là một năm khó khăn với nhiều biến động về thiên tai, giá cả... Tuy vậy trong năm, nền kinh ...

Đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu DNNN

TQĐT - Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương, giai đoạn 2011-2015, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã ...

Tin xem nhiều