Tiếng việt | English

Góp phần xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”

- Trung tá Phạm Quang Tuyển, Trợ lý dân quân tự vệ, Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu đã có 24 năm gắn bó với công tác dân quân, tự vệ (DQTV). Trên cương vị, chức trách được giao, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng DQTV của tỉnh “vững mạnh, rộng khắp”.

Trung tá Phạm Quang Tuyển

Những năm qua, anh đã chủ trì tham mưu cho Thủ trưởng về các nhiệm vụ công tác DQTV như: Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện DQTV; Đề án xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch công tác DQTV, kế hoạch tập huấn, kế hoạch huấn luyện DQTV và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác DQTV hàng năm. 

Thực tế tại tỉnh ta, lực lượng trong độ tuổi dân quân từ 18 - 45 tuổi đi làm ăn xa nhiều. Bởi vậy, công tác xây dựng lực lượng dân quân gặp nhiều khó khăn, nhất là luân phiên trong lực lượng. Trước tình hình trên, anh đề xuất cho Thủ trưởng các cấp chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng dân quân, lực lượng trong độ tuổi dân quân của từng thôn, bản. Đồng thời, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Mỗi năm, đi sâu vào huấn luyện 1 nội dung chính; giảm thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian thực hành, huấn luyện nội dung nào chắc nội dung đó. Do vậy, thời gian qua, toàn tỉnh đã củng cố được 243 cơ sở DQTV. Trong đó, 141 cơ sở dân quân, 102 cơ sở tự vệ, quân số đạt 100%; tỷ lệ DQTV đạt 1,8% so với dân số. 

Anh thường xuyên tham mưu củng cố kiện toàn 197 Ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức, củng cố kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình về cán bộ. Trong năm 2013, 2014, Bộ CHQS tỉnh đã mở 2 lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở với quân số 117 đồng chí, gửi đi đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy và liên thông 77 đồng chí. Sau đào tạo, sắp xếp bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã là 129/141 đồng chí, đạt 91,48%; Chỉ huy phó Ban CHQS xã là 132/227, đạt 58,14%; phát triển cao hơn vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, phường, thị trấn là 23 đồng chí, các chức danh khác 16 đồng chí. Đội ngũ này đã phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những đóng góp trong công tác DQTV, anh Tuyển đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Vừa qua, anh là cá nhân tiêu biểu của Phòng Tham mưu được đề nghị Bộ CHQS tỉnh khen thưởng trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục