Lấy sức dân để lo cho dân

TQĐT - Gần 30 năm công tác ở xã, trong đó gần 10 năm làm công tác Mặt trận, dù ở cương vị nào ông Bùi Bằng Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  xã Hồng Lạc (Sơn Dương) cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều sáng kiến, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Bùi Bằng Tài

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Tài có sáng kiến phát động phong trào “Mỗi gia đình tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày” để quyên góp xây dựng nông thôn mới. Sau 1 năm, số tiền nhân dân đóng góp từ phong trào lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ số tiền đóng góp đã đầu tư quay trở lại các thôn để xây dựng các hạng mục phụ trợ của nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông nội đồng.

Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, MTTQ xã đã huy động hiệu quả sức dân xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong năm 2017, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn xã đạt trên 45 tỷ đồng (trong đó, vốn nhân dân đóng góp 4,3 tỷ đồng). Nguồn lực huy động được xã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như: Bê tông hóa được 49,62 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa trên 15,9 km kênh mương, xây dựng trạm biến áp, 2 công trình trường học, 1 công trình nhà văn hóa thôn, 3 sân thể thao thôn...

Ông Tài chia sẻ: Để có những thành công trong công tác Mặt trận, đòi hỏi người làm công tác này phải sâu sát cơ sở, có tâm với công việc, phải xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cuộc vận động và phong trào của Mặt trận; tuyên truyền, vận động người dân hiểu và ủng hộ mục đích, ý nghĩa của các cuộc vận động, phong trào...

Bài ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục