Lũng Tẩu

TQĐT - Lũng Tẩu là một thung lũng nhỏ dưới chân núi Tống Thinh thuộc dãy núi Hồng, cách thôn Tân Lập 2 km về hướng nam. Cuối năm 1948 Bác Hồ đã đến ...

Khuổi Tấu tháng 12 năm 1947

TQĐT - Ngày 4-12-1947, Bác Hồ rời nhà ông Triệu Văn Hiến, dân tộc Dao ở khu Đèo Vản, thôn Khuôn Đào (cách UBND xã Trung Yên ngày nay khoảng 15 km ...

Làng Sảo những ngày đầu kháng chiến

TQĐT - Sau ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ rời Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc. Với vị trí chiến lược thuận ...

Hang đá Yên Thượng

TQĐT - Trước Cách mạng Tháng Tám, thôn Yên Thượng có tên là xã Hạ Yên, thuộc tổng Thanh La, châu Sơn Dương.

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nha Ngân khố - Tín dụng sản xuất có khoảng 30 cán bộ nhân viên. Chính sách tín dụng được đề ra là: giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo, nông dân lao động, các hợp tác, thủ công nghiệp và nghề phụ ở nông thôn. Hoạt động tín dụng đã có tác ...