Tuyên Quang Đất và Người

TQĐT - Từ trong lao động, chiến đấu, với tình yêu quê hương tha thiết, với đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn nhạy cảm, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để chuẩn bị cho hành trình Pác Bó - Tân Trào, tại Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập một tiểu đội đặc biệt được học tập về chính trị và ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Là mảnh đất vốn có lịch sử lâu đời, Tuyên Quang từ xa xưa đã có sự tồn tại của con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Từ lâu, Tuyên Quang được nhiều người biết đến như một điểm để du lịch, tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử và con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Thiên nhiên đã ưu đãi cho Tuyên Quang một nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có. Trên rừng có nhiều loại gỗ tốt như: Đinh, lim, sến, táu, ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Hướng tới kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (4-11-1831 - 4-11-2016 ), Báo Tuyên Quang mở chuyên mục “KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, từ ngày 15 đến ngày 20 - 4 - 1945, Thường vụ Trung ương họp Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nhiệm vụ chống giặc dốt được đẩy mạnh, các lớp học bình dân lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi tham gia; các lớp học phổ thông bắt đầu được xây dựng. 

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tháng 11 - 1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập một Đội công tác đặc biệt có đại diện các ngành do đồng chí Trần Đăng Ninh dẫn đầu lên Việt Bắc nghiên cứu chọn địa điểm đặt các cơ quan Trung ương. Công việc chuẩn bị cho các cơ ...

Tuyên Quang -Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong thời gian trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Tài chính Trung ương chuyển gần hai vạn tấn muối từ kho Văn Lý, Nam Định lên Việt Bắc và Tây Bắc trước khi địch đánh chiếm vùng duyên hải Bắc Bộ.