Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Với lực lượng mạnh, sau khi chiếm được tỉnh lỵ, Pháp tập trung quân đóng trong thành Tuyên Quang. Đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Cao Lan... ...

Tuyên Quang Đất và Người

TQĐT - Từ trong lao động, chiến đấu, với tình yêu quê hương tha thiết, với đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn nhạy cảm, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để chuẩn bị cho hành trình Pác Bó - Tân Trào, tại Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập một tiểu đội đặc biệt được học tập về chính trị và ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Là mảnh đất vốn có lịch sử lâu đời, Tuyên Quang từ xa xưa đã có sự tồn tại của con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Từ lâu, Tuyên Quang được nhiều người biết đến như một điểm để du lịch, tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử và con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Thiên nhiên đã ưu đãi cho Tuyên Quang một nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có. Trên rừng có nhiều loại gỗ tốt như: Đinh, lim, sến, táu, ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Hướng tới kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (4-11-1831 - 4-11-2016 ), Báo Tuyên Quang mở chuyên mục “KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, từ ngày 15 đến ngày 20 - 4 - 1945, Thường vụ Trung ương họp Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 24-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Nha Bình dân học vụ, thông báo Nha được thưởng Huân chương Kháng chiến và khen ngợi thành tích xóa nạn mù chữ của Bình dân học vụ. 

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 9 - 9 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc. Người chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng đất đai. 

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong những ngày ở lán Hang Bòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12-1951 nghe báo cáo tình hình các mặt quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp, tài chính, ngân hàng, ...

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong tháng 8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng chuẩn y phương án tác chiến của Chiến dịch Biên giới. 

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 20-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng, Người nhấn mạnh: “Riêng về Đảng, các đồng chí hãy kiểm thảo sự lãnh đạo của Đảng về chính trị và tổ chức, đề cao tinh thần phê bình và tự phê ...