Tân Trào - Thủ đô khu giải phóng

TQĐT - Khu Giải phóng đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đứng đầu, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Ủy viên Thường ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Với lực lượng mạnh, sau khi chiếm được tỉnh lỵ, Pháp tập trung quân đóng trong thành Tuyên Quang. Đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Cao Lan... ...

Tuyên Quang Đất và Người

TQĐT - Từ trong lao động, chiến đấu, với tình yêu quê hương tha thiết, với đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn nhạy cảm, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để chuẩn bị cho hành trình Pác Bó - Tân Trào, tại Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập một tiểu đội đặc biệt được học tập về chính trị và ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Là mảnh đất vốn có lịch sử lâu đời, Tuyên Quang từ xa xưa đã có sự tồn tại của con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Từ lâu, Tuyên Quang được nhiều người biết đến như một điểm để du lịch, tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử và con người.

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Thiên nhiên đã ưu đãi cho Tuyên Quang một nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có. Trên rừng có nhiều loại gỗ tốt như: Đinh, lim, sến, táu, ...

Tuyên Quang - Đất và Người

TQĐT - Hướng tới kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (4-11-1831 - 4-11-2016 ), Báo Tuyên Quang mở chuyên mục “KỶ NIỆM 185 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH ...

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, từ ngày 15 đến ngày 20 - 4 - 1945, Thường vụ Trung ương họp Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 7-10-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư gửi các Liên khu ủy Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V và Hà Nội về việc bảo vệ vụ lúa mùa. Trung ương đã yêu cầu các Khu ủy đặc biệt chú ý cùng các Đảng, Đoàn, ...