Nà Lơi - Khuôn Điển

TQĐT - Núi Nà Lơi nằm ở phía bắc của thôn Khuôn Điển, cách trụ sở UBND xã Kim Quan hiện nay khoảng 800 m về hướng bắc. Trước cách mạng Tháng Tám năm ...

Làng Ngòi - Đá Bàn

TQĐT - Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, làng Ngòi thuộc xã Phù Hiên, tổng Điền Sơn, phủ Yên Sơn (Tuyên Quang).

Đền Thượng

TQĐT - Đền Thượng thuộc xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Nhiệm vụ chống giặc dốt được đẩy mạnh, các lớp học bình dân lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi tham gia; các lớp học phổ thông bắt đầu được xây dựng. 

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tháng 11 - 1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập một Đội công tác đặc biệt có đại diện các ngành do đồng chí Trần Đăng Ninh dẫn đầu lên Việt Bắc nghiên cứu chọn địa điểm đặt các cơ quan Trung ương. Công việc chuẩn bị cho các cơ ...

Tuyên Quang -Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Trong thời gian trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Tài chính Trung ương chuyển gần hai vạn tấn muối từ kho Văn Lý, Nam Định lên Việt Bắc và Tây Bắc trước khi địch đánh chiếm vùng duyên hải Bắc Bộ.