Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới 

Năm 1951, Chính phủ ban hành Sắc lệnh thuế nông nghiệp, nhằm tập trung một lượng lương thực cần thiết để cung cấp cho tiền tuyến và bình ổn giá cả những hàng hóa chính trên thị trường. Thực hiện đường lối giai cấp của Đảng, tỉnh Tuyên Quang đã đánh thuế nặng vào địa chủ, phú nông; giảm nhẹ cho bần, cố nông và khuyến khích những người trực tiếp lao động sản xuất, khai hoang tăng vụ, chiếu cố những gia đình đông người và ưu đãi gia đình quân nhân, liệt sỹ. 

Bị động chạm đến quyền lợi, nhiều địa chủ, phú nông đã tìm mọi cách chống lại như khai man, dây dưa kéo dài, lậu và trốn thuế. Mặc dù vậy, Tỉnh ủy đã xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề thuế nông nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ trung tâm những năm 1951 - 1952, nên đạt được kết quả tốt. Điển hình như ở xã Kháng Nhật (Sơn Dương), chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, việc thu thuế hoàn thành nhanh, gọn nhất huyện. Chiêm Hóa đã thu vượt mức tỉnh giao trên 200 tấn; điển hình là xã Yên Nguyên. Năm 1953, số thóc thuế tỉnh thu được tăng hơn năm 1952 là 1.500 tấn. Năm 1954, thuế “vụ hạ” thu được 2.027 tấn, đạt 117%, số thóc nhập kho cuối năm đạt 71% định mức. 

Tuy nhiên, công tác thuế nông nghiệp còn tồn tại một số khuyết điểm lớn như: Có nơi, có lúc còn coi nhẹ công tác này, ý thức chấp hành của người dân không nghiêm; chẳng hạn huyện Hàm Yên trong vụ hè 1952 hầu như không làm thuế, chỉ thực hiện được 16% mức tỉnh giao. Do chỉnh lý và miễn giảm chưa công bằng, nên đã gây mất đoàn kết giữa các dân tộc.                           
  (Còn nữa) 
                                                                                                          Vũ bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục